Produksjon på fabrikk

Elementbygg fabrikk som ligger i Kiili

Laftebygg fabrikk

 Modulære hus fabrikk