Nærmere om lavenergi – og passivhus

I tillegg produserer EstNor energibesparende og passivhus, dvs. det bygges boliger med et vesentlig lavt energibehov. I samarbeid mellom passivhusspesialister fra Norge og byggingeniører fra EstNor er det utviklet forskjellige løsninger til passivhus som har blitt eksperimentert med suksess.

Det er bygget flere lavenergi- og passivhus og det skal bygges flere i nærmeste framtid. Med tanke på framtida, så ønsker EstNor å begynne å produsere bare lavenergi- og passivhus som elementhus, fordi det viser at med tanke på bolighus, så beveger framtiden seg fort mot den retningen.

Grunnleggende prinsipper for passivhus produsert av EstNor:

  • Ytterveggens rammeverk til passivhus er todelt og overlapper hverandre for å unngå kuldebroer som kan forekomme der tre møter tre.
  • I ytterveggen begynner isolasjonstykkelse fra 350mm, i yttertaket begynner isolasjonstykkelse fra 500mm. Det brukes Isover KL32 glassull som isolasjon, varmeledningsevne er bare 0,032 W/(mK). Husets varmetap blir kontrollert ved hjelp av termokamera.
  • Det brukes Viking Windows varmeisolerende og energibesparende vinduer, som har varmeledningsevne på Uw<0,84W/(m2K).
  • Luftveksling i overflatedelen n50 < 0,6 h⁻¹ ganger i løpet av en time. Lufttetthet blir kontrollert med en spesiell luftlekkasjetest („Blowerdoor“ test), som viser byggets tetthet.

Luftlekkasjetest („Blowerdoor“ test):

Õhulekketest

Termografisk kontroll:

Termograafiline ülevaatus