Husfabrikker

Elementbygg fabrikk som ligger i Kiili

Laftebygg fabrikk

Modulære hus fabrikk